Hvem er vi
Vi er en stor Europæisk organisation som løbende formidler uddannelseskurser i England, Tyskland, Holland, Schweiz, Slovenien, Ungarn, Israel, Rusland, Danmark og Sverige. 200 deltagere fremmer og støtter en ny måde at se på bevægelses uddannelse. (Analyse, Vurdering, Rumkræfter, Imagination, Tyngdekraft , lethed).

International School for Bothmer movement har til formal at træne mennesker til at arbejde professionelt med Bothmer bevægelse. Ved forståelsen af den menneskelige organisation, på dens mange niveauer, som praktisk opleves gennem Bothmer bevægelse, og et kvalitativt engagement i de forskellige professionelle virkeområder, gennem denne proces bliver deltagerne uddannet indenfor Bothmer Movement.


Det vi gør
Bothmer Movement International omfatter alle uddannelses retninger og strømninger, som er blevet udviklet indenfor Bothmer gymnastik gennem kulturel og personlig inditet, af de mennesker som har båret impulsen gennem tiden. Dette højner kvaliteten af uddannelsen, og kommer de studerende
til gode.

Kursusdeltagerne vil udvikle en forståelse af de principper der ligger til grund for menneskelig bevægelse. De tre planer og de seks rumretninger og deres kvaliteter udvikles. Ligeledes udvikles forholdet mellem indre og ydre rum, og mellem det imaginative rum og det rum i bevæger os i.

Sport og fritid er en stor faktor i den moderne livsstil, - hvorfor? Flere
mennesker i England går til sport om søndagen end i kirke. Hvad driver denne fysiske kropskultur?

Vi kan komme tættere på svaret på disse spørgsmål når vi lærer at bevæge os, når vi bliver fortrolige med de forskellige kvaliteter og kræfter i rummet omkring os. Genopdragelsen af det fysiske legeme og dens vane bevægelser, er en selvudviklingsproces, som deltagerne på en fin og behændig måde bliver
ført igennem.

Den grundlæggende impuls i kurserne bygger på Rudolf Steiners, 1861 – 1925, filosofiske arbejde. Han impulserede og fornyede mange områder som medicin, landbrug, uddannelse og kunst.


Historie
Grev Fritz von Bothmer udviklede de grundlæggende øvelser i samarbejde med Rudolf Steiner i 1920èrne. Bothmer skabte disse øvelser udfra en dybgående viden om rummets kræfter som virker rundt om os, og hvordan disse rumkræfter også virker i mennesket.

Bothmer gymnastik formede grundlaget for læreplanen på den første Steiner Waldorf skole i Stuttgart. Øvelserne satte spor, forbedrede, højnede og udviklede bevidstheden omkring det opvoksnende menneske og dennes forskellige trin af udvikling.


Kontakt
Birte Kjaer - Danmark
Sofiegården, Holmevej 26B, Næstelsø
4700 Næstved, Danmark
e-mail: bkae@marjatta.dk
telefon: 0045-56721243